دوره 4، شماره 3 - ( 7-1395 )                   جلد 4 شماره 3 صفحات 1-7 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه تبریز
2- دکترای روانشناسی سلامت دانشگاه تبریز
3- استادیار دانشگاه تبریز دانشگاه تبریز
4- دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه علامه طباطبایی
5- کارشناسی روانشناسی عمومی دانشگاه اراک
چکیده:   (1622 مشاهده)

زمینه و هدف: با توجه به این که تفکر خودکشی از مسایل شایع در افراد با گرایشات وسواسی- اجباری است، لذا بررسی مولفه‌های آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط کمال‌گرایی با عاطفه مثبت و منفی و تفکر خودکشی در افراد با گرایشات وسواسی انجام شد.

روش‌ها: در این مطالعه‌ی مقطعی از نوع توصیفی-تحلیلی، ۴۱۰ نفر از دانشجویان دانشگاه تبریز به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب و از بین آنها ۱۴۲ نفر که نمره وسواس بالاتر از خط برش بود به عنوان افرادی که گرایش وسواس داشتند وارد پژوهش شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌های کمال‌گرایی هیل، عاطفه مثبت و منفی PANAS، پرسش‌نامه وسواس فکری-عملی مادزلی و تفکر خودکشی بک BSSI)) استفاده شد. داده‌ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه توسط نرم افزار SPSS ویرایش ۲۱ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

نتایج: بین کمال‌گرایی و تفکر خودکشی رابطه مثبت و معناداری به‌دست آمد (0/01>p، 0/46r=). همچنین عاطفه مثبت با تفکر خودکشی رابطه معکوس (0/05>p، 0/۴۷ r=) و با عاطفه منفی رابطه مستقیم (0/01>p،0/61r=) داشت. از بین خرده مقیاس های کمال‌گرایی، نیاز به تایید، نشخوار فکری، تلاش برای عالی بودن به ترتیب با ضرایب رگرسیونی

(0/20 =β،0/22=β، 0/17=β ) به پیش‌بینی تفکر خودکشی در بین واحد‌های پژوهش بودند (0/01> p).

نتیجه‌گیری: براساس یافته‌های حاضر می‌توان نتیجه گرفت که مولفه‌های تلاش برای عالی بودن، نشخوار فکری، نیاز به تایید و عاطفه منفی به عنوان تعیین‌گرهای اصلی در تفکر خودکشی در افراد با گرایش‌های وسواس هستند.

متن کامل [PDF 497 kb]   (465 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ | پذیرش: ۱۳۹۶/۲/۱۴ | انتشار: ۱۳۹۶/۲/۱۴