دوره 6، شماره 2 - ( 6-1397 )                   جلد 6 شماره 2 صفحات 38-47 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران
2- کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران
چکیده:   (1787 مشاهده)
زمینه و هدف: یادگیری الکترونیکی به عنوان یکی از روش های نوین آموزشی از پتانسیل بالقوه ای برای ورود به عرصه آموزش پزشکی و آموزش مداوم برخوردار است. لذا ارزیابی سطح دانش و نگرش افراد نسبت به این روش آموزشی به منظور بهبود سطح کیفی و کمی دانشگاه ها ضروری به نظر می رسد. هدف از مطالعه حاضر تعیین دانش و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه نسبت به آموزش الکترونیکی در سال 1395 می باشد.
روش­ ها: در این مطالعه­ ی توصیفی- تحلیلی تعداد 190 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در سال 1395 انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل فرم مشخصات فردی، پرسشنامه میزان دسترسی و به کارگیری اطلاعات فن آوری، پرسشنامه سنجش دانش و پرسشنامه سنجش نگرش نسبت به آموزش الکترونیک میشرا بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 16، آمار توصیفی و آزمونهای من ویتنی، کروسکال والیس و همبستگی اسپیرمن انجام شد.
نتایج: میانگین نمره دانش 4/35±8/77  و میانگین نمره نگرش افراد نسبت به آموزش الکترونیکی 6/87±38/37 بود. همچنین ارتباط معنی داری بین متغیرهای جنس، ترم تحصیلی و تجربه گذراندن واحد به صورت الکترونیکی با نمره دانش دانشجویان وجود داشت (0/05>P).
نتیجه­ گیری: دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه سطح دانش ضعیف اما نگرش مثبتی نسبت به آموزش الکترونیکی داشتند. لذا پیشنهاد می شود بعد از فراهم شدن بسترهای آموزش الکترونیکی همانند ارتقای دانش دانشجویان، این روش یادگیری در کنار روش­های سنتی مورد استفاده قرار گیرد.
واژه‌های کلیدی: دانش، نگرش، آموزش الکترونیک
متن کامل [PDF 558 kb]   (684 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1397/4/4 | پذیرش: 1397/6/4 | انتشار: 1397/11/3