دوره 9، شماره 3 - ( 11-1400 )                   جلد 9 شماره 3 صفحات 55-47 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
2- دانشگاه علوم پزشکی مشهد
3- دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
چکیده:   (478 مشاهده)
زمینه و هدف: زنان بدلیل تغییرات فیزیولوژیکی که دوره میانسالی تجربه مـی کننـد، از نظـر تغذیـه نیازمنـد توجـه بیشتری میباشند. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش مبتنی بر مدل بزنف بر رفتار تغذیهای زنان میانسال مبـتلا به اضافه وزن و چاق انجام شد.
روشها: این مطالعه به روش نیمه تجربی در سال 1399 بر روی 140 نفراز زنـان میانسـال بـا اضـافه وزن و چـاقی تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه انجام شد. دادهها به وسـیله پرسشـنامه روا و پایا جمعآوری و با آزمونهای آماری مجذورکای، من ویتنی و ویلکاکسون و با استفاده از نـرم افـزار spss نسـخه 26 تحلیل گردید.
نتایج: میانگین سن زنان در گروه مداخله و کنترل به ترتیب 30/43 و 65/41 سال بود. قبل از مداخله دو گروه از نظر متغیرها و سازههای مدل بزنف اختلاف معنی داری نداشتند.(p>0.05) پس از مداخله بـین دو گـروه از لحـاظ میـانگین سازهای مدل بزنف اختلاف معنی داری مشاهد شد.(p<0.05) اما بین میانگین سازه های نگرش، هنجارهای انتزاعـی و رفتارهای پیشگیری کننده اختلاف معناداری بدست نیامد.(p>0.05).
نتیجه گیری: اجرای برنامه آموزشی مبتنی بر مدل بزنف میتواند علاوه بر ارتقای آگاهی زنان میانسال در مورد تغذیه سالم ، با تاکید بر عوامل قادر ساز و قصد رفتاری ، برخی رفتارهای تغذیهای زنان میانسال را اصلاح نماید.
متن کامل [PDF 249 kb]   (197 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1400/3/12 | پذیرش: 1400/6/22 | انتشار: 1400/11/16

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.