دوره 9، شماره 3 - ( 11-1400 )                   جلد 9 شماره 3 صفحات 88-80 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری،دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد،مشهد،ایران
2- مربی پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد،خرم آباد،ایران
3- استادیار،دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه،تربت حیدریه،ایران
4- کارشناس پرستاری، بیمارستان نهم دی، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه،تربت حیدریه،ایران.
چکیده:   (1615 مشاهده)
زمینه و هدف: سرطان یکی از شایعترین بیماریها است که سالانه افراد زیادی به آن مبتلا میشوند. ابـتلای فـرد به سرطان منجر به کاهش امید به زندگی می شود. یکی از راه های افزایش امید بـه زنـدگی در ایـن بیمـاران، حمایـت اجتماعی است. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط ابعاد حمایت اجتماعی با امید به زندگی در بیماران مبتلا به سـرطان انجام شد.
روشها: مطالعه حاضر یک مطالعه ی توصیفی تحلیلی از نوع همبسـتگی بـود. ایـن مطالعـه بـا مشـارکت 84 نفـر از بیماران مبتلا به سرطان مراجعه کننده به کلینیک شیمی درمانی جوادالائمه شهرستان تربـت حیدر یـه در سـال 1397 انجام شد. واحدهای مطالعه به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. اطلاعات با اسـتفاده از پرسشـنامه هـای استاندارد امید به زندگی میلر و حمایت اجتماعی ساراسون جمع آوری گردیـد. داده هـا بـا اسـتفاده از آمـار توصـیفی و استنباطی و نرمافزار SPSS نسخه 20 تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج: از مجموع 84 نفر مشارکت کننده 51نفر(60.7%)خانم و مابقی آقا بودند. بین ابعاد حمایت اجتماعی (بعد شـبکه اجتماعی و رضایتمندی) با نمره امیـد بـه زنـدگی بـه ترتیـب ( r=0.31 , p=0.004 ) ، (r=0.27 , p=0.01 ) (ارتبـاط مستقیم و معنی داری وجود داشت.
نتیجه گیری: با افزایش حمایت اجتماعی بیماران سرطانی، میزان امید به زنـدگی آنـان افـزایش مـی یابـد. پیشـنهاد میشود در مطالعات گسترده، منابع حمایت اجتماعی بیماران سرطانی شناسایی شوند و در جهت افزایش امید به زندگی مورد استفاده قرار گیرند.
متن کامل [PDF 252 kb]   (615 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1400/3/17 | پذیرش: 1400/9/18 | انتشار: 1400/11/16

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.