دوره 9، شماره 3 - ( 11-1400 )                   جلد 9 شماره 3 صفحات 36-22 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی پزشکی، گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی ، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، ایران،
2- .دانشجوی دکتری تخصصی زیست فناوری پزشکی، گروه بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
3- استاد گروه روانپزشکی، مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
4- استادیار مرکز تحقیقات سالمندی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران
5- استاد مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
چکیده:   (650 مشاهده)
زمینه و هدف: اوتیسم بیماری اختلال طیفی است که مبتلایـان آن از اضـطراب، نقـص در حافظـه و درد ، رنـج میبرند. شیر شتر دارای خواص آنتی اکسیدانی، تعدیل کننده سیستم ایمنی و ضدالتهاب است. هدف مطالعه حاضر تعیین تأثیر شیر شتر بر درد، اضطراب و حافظه فضایی زادههای نر موش های صحرایی ماده مدل اوتیسمی القاء شـده توسـط والپروئیک اسید است.
روشها: در یک مطالعه تجربی، به موشهای صحرایی مـاده نـژاد ویسـتار، والپروئیـک اسـید بـا دوز 500 میلـی - گرم/کیلوگرم در روز 5/12 حاملگی، به صورت داخل صفاقی تزریق شد. نوزادان نر حاصله بـه پـنج گـروه شـش تـایی دستنخورده، ریسپریدون، شیر خام شتر+ ریسپریدون، شیر پاستوریزه شـتر+ ریسـپریدون و والپروئیـک اسـید تقسـیم شدند. در مرحله درمان ریسپریدون با دوز (2/0 میلی گرم/کیلوگرم) به صورت داخل صفاقی به زادههای نر موش هـای صحرایی ماده تزریق شد و شیر شتر (10 میلیلیتر/کیلوگرم) روزانه به مدت 42 روز (از روز 35ام پـس از تولـد) توسـط سوزن گاواژ به آنها خورانده شد. پاسخ به درد، اضطراب و یادگیری فضایی بعد از اتمام دوره درمـان در روزهـای 84- 77 مورد ارزیابی قرار گرفت. دادهها با استفاده از آنـالیز واریـانس یـک طرفـه و دوطرفـه و آزمـون مقایسـات چندگانـه Tukey تحلیل شدند.
نتایج: پاسخ به درد، اضطراب و یادگیری فضایی در همه گروههای درمانی در مقایسه با گروه دست نخورده پـس از درمان 42 روزه شیر شتر به ترتیب p<0.05 ،p<0.01 و p<0.001 و متفاوت بود. هـم چنـین بـین شـیر خـام شـتر+ ریسپریدون و گروه ریسپریدون در آزمون پاسخ به درد و نیـز زمـان یـافتن سـکو در آزمـون حافظـه فضـایی اخـتلاف معنیداری مشاهده شد.(p<0.05) 
نتیجه گیری: با توجه به اثربخشی شیر شتر در بهبود علائم اوتیسم مانند اضطراب، نقـص در حافظـه و یـادگیری احتمالاً میتوان شیر شتر را به عنوان یک مکمل غذایی مناسب برای بیماران اوتیسمی توصیه نمود.
 
متن کامل [PDF 859 kb]   (212 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1400/5/17 | پذیرش: 1400/9/8 | انتشار: 1400/11/16

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.