اصول اخلاقی انتشار مقاله

 | تاریخ ارسال: 1397/2/9 | 
مقدمه
مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، توصیه‏های کمیته بین المللی سردبیران مجلات علوم پزشکی(ICMJE)  را در زمینه‏های عمکرد، گزارش دهی، ویرایش و انتشار آثار علمی در مجلات مد نظر قرار می‏دهد. از نویسندگان محترم تقاضا میشود قبل از اینکه اقدام به ارسال مقالات خود نمایند، حتما این توصیهها را مطالعه و مدنظر قرار دهند.
سردبیران و یا هر کدام از داوران نشریه در مواردی که مشکوک به سوء رفتار تحقیقاتی، تقلب و یا سرقت ادبی بشوند، از دستورالعمل های COPE پیروی نموده و در صورت لزوم این حق را دارند که به نویسندگان یا مؤسسه آنها اطلاع رسانی نمایند.

فرآیند بررسی مقالات
هیئت تحریریه مجله در کار تخصصی خود، مستقل می باشد و این استقلال در فرآیندهای بررسی مقالات انعکاس می یابد. مجله هیچگونه تبعیضی برای نویسندگان، سردبیران و همچنین داوران همتا بر اساس ویژگی‏های شخصی و یا حقوقی آنها قائل نمیشوند. مقالاتی که توسط نویسندگان به مجله دانشگاه ارسال میشود، توسط سردبیران دانشگاهی و براساس گزارش‏های مستقل داوان همتا بررسی و نهایتا پذیرفته میشوند. 
سردبیر و یا مدیر اجرایی نشریه، براساس پیشنهادات تیم اجرایی، تصمیم نهایی را در مورد پذیرش مقاله و یا انتشار آن می‌گیرند.
فاصله زمانی بین ارائه پذیرش مقاله تا انتشار حدود یک ماه می باشد. در حدود ۲۵ درصد مقالات ریجکت می شوند.

مسئولیتهای هیأت تحریریه
۱. سردبیران و یا همکار سردبیر، مسئولیت و اختیار کامل در رد یا پذیرش مقالات ارسالی را دارند.
۲.  سردبیر مجله مسئول محتوا و کیفیت کلی نشریه میباشد.
۳. در جهت ارتقاء کیفی نشریه، سردبیران همیشه نیازها و علائق خوانندگان را در نظر میگیرند.
۴. تضمین کیفیت مقالات منتشر شده و صحت علمی آن،  به عهده سردبیران می باشد.
۵. صفحاتی از مقالات منتشر شده که دارای اشتباه بوده و یا نیاز به اصلاحات دارند، سردبیران آنها را بررسی کرده و اقدامات مقتضی را انجام می‌دهند.
۶. سردبیران باید قبل از اینکه اقدام به پذیرش یک مقاله نمایند، از منابع مالی پژوهش، درک روشنی داشته باشند.
۷. مبنای تصمیم گیری سردبیران برای پذیرش و انتشار مقاله، باید براساس اهمیت و اصالت موضوع و نیز وضوح و ارتباط مقاله با حوزه انتشار آن باشد.
۸. سردبیران در مواردی که تصمیمات خود را تغییر میدهند و یا تصمیمات ویراستاران قبلی را لغو مینمایند، باید برای این کار خود دلایل محکم و واضحی داشته باشند.
۹. حفظ ناشناس بودن داوران مجلات، بر عهده سردبیران میباشد.
۱۰. مطابقت مقالات تحقیقی منتشر شده با دستورالعملهای اخلاقی پذیرفته شده بین المللی بر عهده سردبیران می باشد.
۱۱. تنها مقالاتی که به طور منطقی و معقول، صلاحیت انتشار داشته باشند، توسط سردبیران مورد پذیرش قرا میگیرند.
۱۲. اگر سردبیران مشکوک به ارتکاب رفتاری نادرست از سوی نویسندگان (خواه مقاله آنها منتشر شده باشد یا خیر) بشوند، باید وارد عمل شده و نهایت سعی خود را در جهت برطرف شدن مشکل بنمایند.
۱۳. سردبیران برای رد مقالات، باید مدرک و یا مدارکی واضح مبنی بر تخلف داشته باشند.
۱۴. سردبیران باید به گونهای عمل نمایند که هیچ گونه تضاد منافعی بین کارکنان، نویسندگان، داوران و اعضای هیئت مدیره ایجاد نشود.
۱۵. سردبیران نباید پس از ارسال تصمیم خود به نویسندگان (رد یا پذیرش مقاله)، تغییری در تصمیم خود ایجاد کنند، مگر آنکه دلایل محکمی داشته باشند.
داوری همتا
داروی همتا برای حفظ استانداردهای انتشار مجلات ما بسیار اساسی است و در این زمینه ما:
 در همه نشریات خود، در جهت تسهیل بررسی همتایان، سیستم ها، آموزش و پشتیبانی مناسب را بکار می‏گیریم.
  سردبیران و داوران نشریه همواره مورد تشویق و ترغیب قرار می‌گیرند تا خود را با آخرین توصیه های مرتبط با داوری همتا آشنا نموده و مطابق با آنها عمل نمایند.
 در زمان بررسی موارد مشکوک به تقلب و یا دستکاری همتا، از سردبیران و داوران همتای خود، حمایت می‌کنیم.
  ناشناس بودن، قسمتی از فرآیند بررسی همتایان مجله می باشد. بنابراین از محرمانه بودن شرکت کنندگان در فرآیند بررسی همتایان، حمایت و محافظت می‌کنیم. از ناشران و داوران همتای خود انتظار داریم که ترتیبات و اصول محرمانگی مرتبط با مجله را رعایت نمایند و اقدامات لازم برای پشتیبانی از آن را بعمل آورند.
  تمامی مقالات ارسالی به مجله حداقل دو داور متخصص که مرتبط با موضوع مقاله باشند،  طی یک فرآیند دقیق بررسی مینمایند. این داوران توسط سردبیر/ شورای سردبیری انتخاب می‌شوند.
 1. برای مقالات ارسالی به مجله، نویسنده می‌تواند داور پیشنهاد دهد.
 2. مقالات ارسالی باید از نظر مرتبط بودن موضوع مقالات، اصالت مقاله، روان بودن متن و اعتبار آماری مورد بررسی قرار گیرند.
 3.  تصمیماتی که در مجله گرفته میشود، شامل: پذیرش، تجدید نظرهای جزئی و کلی و یا رد مقاله می باشد.
 4. پس از اصلاح و ارسال مجدد مقاله توسط نویسنده، هیچ تضمینی برای پذیرفته شدن آن مقاله از سوی مجله وجود ندارد.
 5. مقالاتی که رد میشوند، برای بار دوم بررسی نخواهند شد.
دستورالعمل داوران
۱. داوران باید محتوا و اطلاعات مربوط به مقالات را محرمانه نگه دارند.
۲. بررسی باید صرفا روی خود مقاله بوده و هیچ انتقاد شخصی از نویسنده صورت نگیرد. شناخت داوران از نویسنده یا نویسندگان نباید بر تصمیمات آنها تأثیری داشته باشد.
۳. بیان نظرات داوران باید روشن و با استدلال های قوی باشد.
۴. داوران ممکن است آثار منتشر شده ای را که مرتبط با موضوع مقاله باشند، اما توسط نویسندگان مورد استناد قرار نگرفته اند را شناسایی کنند.
۵. داوران در صورتی که متوجه شباهت یا همپوشانی بین نسخه ارسال شده و مقاله یا مقالات منتشر شده دیگری بشوند، باید نظر سردبیر را به آن جلب نمایند.
۶. داوران باید مقالاتی را که در آنها تضاد و برخورد منافع با سایر نویسندگان، شرکت ها و یا موسسات مرتبط دیگر، به چشم میخورد، از دور بررسی خارج کنند.
.طول مدت زمان داوری در بازه ۶۰-۴۵ روز می باشد


دستورالعمل نویسندگان
 تصحیح و نگارش نسخه های خطی و در صورت ارسال مجدد آنها، رسیدگی و اصلاح دوباره.
 نویسنده مسئول باید موافقت و امضای نویسندگان مرتبط را داشته باشد.
  تمامی نویسندگان مشترک باید به سؤالاتی که پس از انتشار مقاله مطرح می شوند، خصوصا سؤالات مربوط به اخلاق در انتشار، به روشنی و وضوح پاسخ دهند.
 نویسنده مسئول باید نام فرد یا افرادی را که معیارهای نویسندگان را برآورده نمی‌کند، در بخش تقدیر و تشکر فهرست نمایند.

 کد  ORCID در تألیف  مقالات برای تمام نویسندگان الزامی است.
شیوه نگارش منابع در مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه براساس سیستم ونکور است.
مسئولیتهای نویسنده
 1. نویسندگان باید گواهی دهند که مقاله اصلی آنها، همان نسخه خطی می باشد.
 2. نویسندگان باید تضمین کنند که نسخه و مقاله ارسالی آنها، قبلا به شرکت، موسسه و یا مجله دیگری ارسال و بررسی نشده است.
 3. مشارکت نویسندگان در فرآیند داوری ضروری بوده و نظرات و درخواست های داوران را مورد توجه قرار دهند.
 4.  در صورتی که مقاله ارسالی دارای اشتباه باشد، نویسندگان باید آنرا اصلاح کنند.
 5.  نویسندگان باید متعهد شوند که دادهها و اطلاعات مقاله، علمی و معتبر می باشند.
 6.  در صورتی که هرگونه تضاد منافعی در بین باشد،  نویسندگان باید سردبیران را از آن آگاه کنند.
 7.  نویسندگان باید منابع خود را که در تهیه مقاله مورد استفاده و استناد قرار داده اند را ذکرکنند.
 8. در صورتی که حتی پس از انتشار مقاله، نویسندگان متوجه اشتباه یا خطایی در مقاله خود بشوند،  باید به سردبیر مجله اطلاع بدهند.
وابستگیها
مقاله باید مؤسسه یا مؤسساتی که تحقیق ارائه شده در آنها صورت گرفته و یا با حمایت و تأیید آنها انجام شده است، را ذکر نماید.
سرقت علمی- ادبی
این حق برای سردبیر مجله محفوظ است که تمامی مقالات ارسالی را با ابزارهای مناسب سرقت علمی از جمله با استفاده از نرمافزارهایی مانند (iTheticate) بررسی کند.
در صورتی که مقالات ارسالی مشکوک به سرقت علمی باشند، به صورت کلی یا جزئی رد خواهند شد و در صورتی که سرقت ادبی پس از انتشار کشف شود، مطابق دستور العمل ها، مقاله بازپس‌گیری، تصحیح و بیان خواهد شد.
از خوانندگان و داوران محترم تقاضا میگردد که هرگونه سوء ظن در این رابطه را طریق ایمیل  jmsthums.ac.ir به سردبیر مجله اطلاع دهند.
تکرار در انتشارات
تعریف COPE از انتشارات تکراری: در صورتی که یک مقاله یا اثر تماما یا بخش‌های قابل توجهی از آن، بیش از یک بار توسط نویسنده یا نویسندگان بدون ارجاع متقابل یا توجیه مناسب برای همپوشانی منتشر شود. این انتشار مجدد می تواند به زبان اصلی مقاله و یا زبان دیگری باشد.
تحقیق روی انسان یا حیوانات
هرگونه تحقیق در رابطه با انسان یا حیوان باید به تایید کمیتههای اخلاقی مرتبط رسیده باشد و با استانداردهای اخلاقی و قانونی بین المللی مطابقت داشته باشد. ارسال مستندات تأیید، الزامی می باشد.
تضاد منافع
نویسندگان موظفند در صورتی که مقالات ارسالی شان با عینیت یا یکپارچگی یک پژوهش تداخل داشته باشد و این تضاد منافع در موارد مالی، حرفه ای، قراردادی یا شخصی باشد، آنها را به سردبیر مجله اعلام کنند.
اصلاحات و بازپس گیری مقالات
سردبیران مجله، مطابق دستورالعمل های COPE  مواردی شامل: بازپس گیری، اصلاحات و یا ابراز نگرانی را اعمال می نمایند.
جعل و تخلفات تحقیقاتی
در صورتی که مقاله منتشر شده، منتج به  نتایج جعلی شده باشد. مقاله ممکن است پس گرفته شود و یا اصلاحیه مناسب یا ابراز نگرانی در مورد آن صادر شود.
 اخلاق در نشر
 1. قوانین تعریف شده توسط COPE  باید توسط تمامی نویسندگان، داوران و اعضای تحریریه رعایت شود.
 2. تصمیمگیرنده اصلی در مورد مقاله، نویسنده آن می باشد. تا بتواند در صورت ناقص بودن مقاله (قبل از ورود به فرآیند بررسی) آن را پس بگیرد.
 3.  در صورتی که مقاله مورد پذیرش قرار گرفت نویسندگان بدون دلایل محکم نمی توانند در آن تغییرات عمدهای ایجاد کنند.
 4. هم نویسندگان و هم هیئت تحریریه هر دو  باید هر نوع تصحیح را صادقانه و کامل منتشر کنند.
اصول شفافیت
 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه به صورت فصلنامه الکترونیک با داوری همتای پنهان دوطرفه می باشد. این فرآیند هر گونه سیاست مربوط به روش بررسی داوری همتا را به وضوح در وب سایت مجله بیان نموده است:  https://jms.thums.ac.ir/page/۱۹/For-Authors
هیئت تحریریه: مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه دارای هیئت تحریریه بسیار قوی است که اعضای آن متخصصان شناخته شده در زمینه های موضوعی مجله هستند. نام کامل و وابستگی های سردبیران مجله در وب سایت مجله ارائه شده است: https://jms.thums.ac.ir/page/۱۳/Editorial-Board
مدا زمان برای اولین تصمیم گیری هیات تحریریه حدود یک هفته می باشد.
 اطلاعات تماس و همکاران :  اطلاعات تماس و همکاران دفتر نشریه موجود می باشد.
 هزینه نویسنده: انتشار مقاله در این مجله هیچ هزینه ای ندارد.
حق چاپ: مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه یک مجله با دسترسی آزاد است و همه مطالب به صورت رایگان و بدون هزینه در دسترس هستند و به وضوح در وبسایت مجله توضیح داده شده است: https://jms.thums.ac.ir/page/۱۹/For-Authors
 شناسایی و رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلفات پژوهشی: سردبیر و همکار سردبیر اقدامات معقولی برای شناسایی و جلوگیری از انتشار مقالاتی که در آن تخلف پژوهشی از جمله: سرقت ادبی، دستکاری استنادها، و جعل دادهها رخ داده است، انجام میدهند.
 مالکیت و مدیریت: اطلاعات مربوط به مالکیت و/یا مدیریت مجله به وضوح در وب سایت مجله ذکر شده است.
 وب سایت: وب سایت مجله (https://jms.thums.ac.ir/) حاوی اطلاعاتی دقیق برای اطمینان از استانداردهای اخلاقی و حرفه ای بالا می باشد.
نام مجله: نام مجله "مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه" منحصر به فرد است و با مجله دیگری اشتباه گرفته نمی شود.
مجله در پایگاه های مختلف از حمله گوگل اسکالر، پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، مگیران، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام  نمایه می شود. 
https://jms.thums.ac.ir/index.php?&slct_pg_id=۳۸&sid=۱&slc_lang=fa 
 تضاد منافع: از نویسندگان درخواست میشود هنگام ارسال مقالات خود به مجله دانشگاه علوم پزشکی تربتحیدریه از طریق گزینه اظهار تضاد منافع، مشخص کنند که آیا تضادمنافع وجود دارد یا خیر.
 دسترسی: تمامی مقالات در این مجله به صورت دسترسی آزاد و بدون پرداخت هزینه برای خوانندگان در دسترس می باشد:
https://jms.thums.ac.ir/page/۱۹/For-Authors
 منابع درآمدی: مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه توسط دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه پشتیبانی می شود.
 تبلیغات: مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه هیچ گونه تبلیغاتی ندارد.
برنامه زمانبندی انتشار: تناوب انتشار مجله در وب سایت ذکر شده است.
آرشیو: مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه برای پشتیبان‌گیری الکترونیکی و حفظ دسترسی به محتویات مجله برای مواقعی که مجله به مدت طولانی منتشر نشود برنامه ریزی کرده است (مثلاً دسترسی به مقالات اصلی از طریق Open Access Repository، DOAJ، Magiran و غیره).
 بازاریابی مستقیم: مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه هیچ سیاست بازاریابی مستقیمی ندارد.
مشارکت نویسندگان: مفهوم پردازی و طراحی مطالعه،یا جمع آوری داده ها ، یا تجزیه تحلیل و تفسیر داده ها ، تهیه پیش نویس مقاله یا بازبینی آن جهت تدوین محتوای اندیشمندانه ، تایید نهایی دستنوشته پیش از ارسال به مجله 

تشکرو قدردانی
 
خط مشی رسیدگی به شکایات
مجله از انتقادات و شکایات استقبال کرده و تمام تلاش خود را بکار می‏گیریم تا مسائل و مشکلات را با هدف ایجاد رضایتمندی کامل نویسندگان حل کنیم.
سردبیر و مدیر اجرایی مجله بدون در نظر گرفتن نویسندگان، دانشگاهیان یا خوانندگان، در مورد هر شکایتی سریعاً اقدام خواهند کرد و تمام تلاش خود را برای حل مشکل به کار خواهند گرفت.
ما سعی میکنیم در کمترین زمان نسبت به حل شکایات و نارضایتی ها اقدام کنیم.
شکایات نویسندگان و خوانندگان باید در اسرع وقت از طریق ایمیل به سردبیران اطلاع داده شود.


دفعات مشاهده: 6938 بار   |   دفعات چاپ: 805 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

Creative Commons License
 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Designed & Developed by : Yektaweb