مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه فصلنامه ای علمی با دسترسی آزاد است که توسط دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه به دو زبان فارسی و انگلیسی (خلاصه مقالات) به صورت الکترونیکی منتشر می شود. داوری این مجله به صورت دو سو کور (Double-Blinded Peer Review) بوده و حوزه های مختلف علوم پزشکی را پوشش می دهد.
درباره داوری دو سو کور
در طی روند داوری، ماهیت داوران و نویسندگان مقاله برای یکدیگر ناشناخته خواهد بود.
هزینه انتشار
انتشار مقالات در مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه به صورت رایگان انجام می شود.
سیاست بررسی سرقت علمی
مقالات ارسال شده به مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه جهت بررسی سرقت های علمی احتمالی توسط نرم افزار تخصصی بررسی خواهند شد. در صورت بروز چنین مشکلی پس از انتشار مقالات، چنین مقالاتی حذف شده و مدیر مسوول حق تماس با ارگان های حامی علمی و مالی مقاله را محفوظ می داند.

شاپای الکترونیک:
۹۶۶۹-۲۷۱۶
صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه
مدیر مسئول : دکتر سعید رضا قنبری زاده
سردبیران: دکتر حسین رنجبر، دکتر حسن اژدری زرمهری

شورای سردبیران:
دکتر حسن اژدری زرمهری، دکتر حسین رنجبر، دکتر ادریس بذرافشان، دکتر محمد قربانی، دکتر سعیده عسکریان، دکتر هاشم حشمتی، دکتر مصطفی شیخ الطایفه، دکتر معصومه غلامی، دکتر حمیدرضا صادقی، دکتر محمد علی فهمیده کار، دکتر امید عزیزی، دکتر  محمدعلی محقق، دکتر جعفر مسافر، دکتر رضا  قاسمی، میلاد نظرزاده، الهام آزموده، الهه ارمی
دبیر اجرایی: دکتر محمد قربانی
مدیر داخلی: مریم تاتاری
مسئول نمایه سازی مجله: مریم کبیریان
مشاور آماری: دکتر محبوبه عبدالهی، دکتر سعید اخلاقی
ویراستار علمی: دکتر حسین رنجبر
ویراستار ادبی:دکتر فاطمه شکیبایی
ویراستاران انگلیسی: دکتر محسن نواری،دکتر سید محمد احمدی سلیمانی
ویراستار استنادی و صفحه آرا: غلامحیدر تیموری
کارشناس اجرایی: مریم تاتاری
کارشناس اخلاق: دکترعلی تقی پور-علیرضا عابدی

حامی علمی و مالی: معاونت آموزشی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدری

نشانی دفتر مجله: تربت حیدریه خیابان فردوسی شمالی- خیابان رازی- معاونت آموزشی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تربت حیدریه
صندوق پستی: ۹۵۱۶۹۱۵۴۴۱
تلفن: 
(۰۵۱) ۵۲۲۲۶۰۱۳
نشانی الکترونیکی: jmsthums.ac.ir
وب سایت مجله: jms.thums.ac.ir
وب سایت دانشگاه:.www.thums.ac.ir
نمایه شده در پایگاه های:  -Google Scholar-ISC Magiran - SID- Iran Medex


دفعات مشاهده: 16218 بار   |   دفعات چاپ: 1459 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 21 بار   |   0 نظر

Creative Commons License
 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Designed & Developed by : Yektaweb