مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه فصلنامه ای علمی با دسترسی آزاد است که توسط دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه به دو زبان فارسی و انگلیسی (خلاصه مقالات) به صورت الکترونیکی منتشر می شود. داوری این مجله به صورت دو سو کور (Double-Blinded Peer Review) بوده و حوزه های مختلف علوم پزشکی را پوشش می دهد.
درباره داوری دو سو کور
در طی روند داوری، ماهیت داوران و نویسندگان مقاله برای یکدیگر ناشناخته خواهد بود.
هزینه انتشار
انتشار مقالات در مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه به صورت رایگان انجام می شود.
سیاست بررسی سرقت علمی
مقالات ارسال شده به مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه جهت بررسی سرقت های علمی احتمالی توسط نرم افزار تخصصی بررسی خواهند شد. در صورت بروز چنین مشکلی پس از انتشار مقالات، چنین مقالاتی حذف شده و مدیر مسوول حق تماس با ارگان های حامی علمی و مالی مقاله را محفوظ می داند.
شاپای الکترونیک:
۹۶۶۹-۲۷۱۶
صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه
مدیر مسئول : دکتر حسین ابراهیمی پور
سردبیر: دکتر حسن اژدری زرمهری

دبیر اجرایی:  
مدیر داخلی: 
مسئول نمایه سازی مجله: 
مشاور آماری: 
ویراستار علمی: 
ویراستار ادبی:  
ویراستاران انگلیسی: 
ویراستار استنادی و صفحه آرا: خانم سارا عریانی
کارشناس اجرایی:  خانم پریسا مرادی
کارشناس اخلاق: 
حامی علمی و مالی: معاونت آموزشی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه

نشانی دفتر مجله: تربت حیدریه شهرک ولیعصر-بولوار مهر- معاونت آموزشی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تربت حیدریه
صندوق پستی: ۹۵۱۶۹۱۵۴۴۱
تلفن:     ۰۵۱۵۲۴۲۱۱۴۵ 

نشانی الکترونیکی: jmsthums.ac.ir
وب سایت مجله: jms.thums.ac.ir
وب سایت دانشگاه:.www.thums.ac.ir
نمایه شده در پایگاه های:  -Google Scholar-ISC Magiran - SID- Iran Medex


دفعات مشاهده: 17101 بار   |   دفعات چاپ: 1526 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 21 بار   |   0 نظر

Creative Commons License
 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Designed & Developed by : Yektaweb