مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه- اطلاعات نشریه
سیاست مرور-همتا

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/2 | 
تمامی مقالات ارسالی به مجله در ابتدا توسط سردبیران مورد ارزیابی قرار می گیرند. در این بررسی اولیه تعیین می شود که آیا مقاله وارد فرایند داوری می گردد یا خیر. مقالاتی که در این مرحله رد می شوند معمولا یا مرتبط با هدف گذاری تخصصی  مجله نمی باشند ، یا اشکالات علمی جدی داشته و یا نگارش آنها بسیار ضعیف است. مقالاتی که واجد حداقل معیارهای مد نظر مجله باشند به یک یا چند داور تخصصی ارسال می گردند. داوران بر اساس نظر سردبیر و متناسب با تخصص آنها انتخاب می گردند. سیاست مرور همتا در این مجله به صورت دوسویه-کور است یعنی هویت نویسندگان و داوران برای یکدیگر نامشخص است. سردبیران، داوران و نویسندگان همواره می بایست جنبه ی خصوصی بودن اطلاعات مرتبط با مقاله و نیز جزییات فرایند داوری را مد نظر قرار دهند. فرایند داوری کاملا محرمانه است و به صورت بی نام صورت می پذیرد به گونه ای که هویت داوران فاش نمی گردد.
نشانی مطلب در وبگاه مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه:
http://jms.thums.ac.ir/find.php?item=1.39.33.fa
برگشت به اصل مطلب