دوره 6، شماره 3 - ( 9-1397 )                   جلد 6 شماره 3 صفحات 60-70 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران
2- گروه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران
3- گروه بهداشت مادر و کودک و مامایی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران
چکیده:   (1378 مشاهده)
زمینه و هدف: برای کاهش عوارض ناشی از بارداری و زایمان، شناسایی موثرترین راه ارائه خدمات یکپارچه حائز اهمیت است. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی عوامل موثر بر دریافت مراقبت های پیش از بارداری با کاربرد نظریه رفتار برنامه ریزی شده  در بین مزدوجین زن شرکت کننده در کلاس های آموزش قبل از ازدواج انجام شده است. 
روش ها: این مطالعه توصیفی - تحلیلی  به روش مقطعی در سال­های 1396 - 1397 انجام شد. جامعه مورد مطالعه زنان شرکت کننده در کلاس­های آموزش قبل از ازدواج بود که 150 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. برای ابزار کار پرسشنامه ای در چارچوب نظریه رفتار برنامه ریزی طراحی شد. آمار  توصیفی، رگرسیون خطی و آزمون تحلیل واریانس یک طرفه با نرم افزار SPSS نسخه 22 انجام شد.
نتایج: میانگین سنی شرکت کنندگان5/96 ±24/67 سال بود. میانگین نمره مربوط به نگرش 5/88 ± 41/01، هنجارهای ذهنی (4/92)±25/ 53، کنترل رفتاری درک شده4/94±  24/77 و قصد رفتاری افراد5/85 ± 32/06 به دست آمد. در مرحله اول نگرش بیشترین پیش گویی کننده قصد رفتاری بود و  در مرحله دوم ترکیب کنترل رفتاری درک شده با نگرش قصد انجام رفتار را 12% افزایش داد (0/001>p).
نتیجه ­گیری: زنان به اهمیت مراقبت های پیش از بارداری نگرش مثبتی دارند، ولی کنترل رفتاری درک شده در آن ها پایین است. تقویت کنترل رفتاری درک شده، قصد رفتاری را افزایش می دهد. هم چنین آموزش مردان در  این زمینه سبب افزایش هنجارهای ذهنی مثبت خواهد شد.
متن کامل [PDF 564 kb]   (578 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۷/۸/۲۵ | پذیرش: ۱۳۹۷/۱۲/۲ | انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹