دوره 10، شماره 1 - ( 4-1401 )                   جلد 10 شماره 1 صفحات 74-64 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشگاه علوم پزشکی مشهد
چکیده:   (1766 مشاهده)
زمینه و هدف: آموزش سلامت معنوی در نوجوانان دختر باعث بهبود کیفیت زندگی آنان می شود. خانواده از عوامل تأثیرگذار بر سلامت معنوی و کیفیت زندگی نوجوانان است. مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر آموزش سلامت معنوی با مشارکت خانواده بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در نوجوانان دختر انجام گرفت.
روشها: این مطالعه کارآزمایی بالینی شاهددار ت صادفی قبل و بعد، بر روی 60 نوجوان دختر 12-14 ساله در شهر م شهد در سال1401-1400 انجام شد. از بین 22 مرکز بهدا شتی شهری دو مرکز به روش ت صادفی ساده انتخاب گردید. ابزار گردآوری دادهها شامل؛ فرم اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت کیداسکرین 27 بود. محتوای آموزشی طی 8 جلسه 45-30 دقیقه ای دو بار در هفته برای گروه مداخله برگزار گردید. گروه کنترل آموزشهای رایج را دریافت نمودند. تجزیه و تحلیل دادهها با نرم افزار SPSS نســخه 24 و آزمونهای تی مســتقل، آنالیز واریانس و من ویتنی یو انجام شد.
نتایج: قبل از مداخله میانگین نمره کلی کیفیت زندگی مرتبط با ســـلامت در دو گروه تفاوت معنیدار نداشــت. (P>0/05) اما بعد از مداخله میانگین نمره کلی کیفیت زندگی مرتبط با ســلامت در گروه مداخله به طور معنیداری بالاتر از گروه کنترل بود.(P<0/05) 
نتیجه گیری: آموزش سلامت معنوی با م شارکت خانواده سبب افزایش کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در نوجوانان دختر گردید لذا استفاده از این آموزشها توصیه میشود.
متن کامل [PDF 323 kb]   (1206 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1401/3/31 | پذیرش: 1401/5/11 | انتشار: 1401/5/12

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.